Prin acest proiect se doreşte o promovare şi o reabilitare a tradiţiilor autentice daco-româneşti. Am folosit expresia daco-românesc pentru a sublinia:

1. înrădăcinarea profundă a culturii şi spiritualităţii autohtone în negura timpului;

2. continuitatea etnică şi spirituală a neamului;

3. dac, dacic ca desemnând locuitorii de neam tracic, din antichitate, ai meleagurilor aflate în interiorul şi în jurul lanţului Carpatic, în preajma Dunării şi a Mării Negre;

4. român, românesc ca desemnând urmaşii locuitorilor antici amintiţi la punctul anterior;

5. daco-român, daco-românesc ca făcând distincţia dintre urmaşii direcţi ai locuitorilor antici de neam tracic, stabiliţi în zonă, şi alte elemente străine infiltrate în arealul carpato-danubiano-pontic.

Am considerat absolut necesară o astfel de abordare a culturii şi spiritualităţii noastre, întrucât ne confruntăm de prea mult timp cu un curent agresiv de dezrădăcinare, menit să ne îndepărteze de tradiţiile şi spiritualitatea autentice, precum şi cu globalizarea intensă, care tinde la o omogenizare ireversibilă a culturilor.

Cei care doresc să sprijine sau să contribuie la acest proiect sunt rugaţi să mă contacteze pentru a discuta în detaliu.